Výroba

Subsystém VÝROBA IS benefit 2000 PLUS je účinným nástrojem pro vytváření výrobní dokumentace a podporu celého výrobního procesu.

Hlavní výhody

Výrobní příkaz

Modul obsahuje funkce pro vytvoření, evidenci a sledování výrobních příkazů, které jsou zároveň základními jednotkami pro sestavení výrobních plánů, plánů nákupu materiálu a sledování výroby. Modul spolupracuje se subsystémy TEPV, OBCHOD a SKLADY a MTZ.

Standardní funkce modulu:

 • Vazba na výrobek a návrh výrobku ze subsystému TEPV
 • Datum vystavení, výroby a expedice
 • Naplnění údajů z kontraktu
 • Velikostní sortiment vyráběného výrobku
 • Doplňující informace (signa, provedení, ražení, balení)
 • Údaje z TEPV - materiálová potřeba pro jednotlivé výrobní stupně
 • Plánování - zobrazení umístění výrobního příkazu v plánu (dlouhý, střední, krátký)
 • Zásobování - interaktivní zobrazení skladových objednávek, příjemek a výdejek materiálu náležejících k příkazu
 • Výroba - zobrazení rozpracovanosti na jednotlivých dílnách
 • Sklad - interaktivní zobrazení naskladněných dokončených výrobků
 • Tvorba výrobního příkazu na základě údajů z uzavřených kontraktů (modul Nabídky a kontrakty subsystému OBCHOD)
 • Tisk výrobního příkazu
 • Tisk materiálové potřeby pro výrobní příkazy
 • Automatická tvorba výrobního příkazu na základě evidovaných objednávek výrobků od odběratelů
 • Automatická tvorba objednávek materiálu pro aktivní výrobní příkazy
 • Přehled kontraktů dle výrobního příkazu, výrobku kontraktu nebo partnera
 • Přehled výrobních příkazů zařazených do výroby
 • Materiálová norma pro výrobní příkaz
 • Kalkulace pro výrobní příkaz
 • Kontrola výrobního příkazu dle TEPV - výrobní příkazy bez vazby na návrh výrobku z TEPV
 • Kontrola objednávky materiálu dle TEPV - úplnost objednávek materiálu - pro všechny materiály nebo pouze materiály objednávané pro konkrétní výrobní příkaz
 • Přehled výrobních příkazů zařazených do výroby na konkrétní dílně a pro zvolené období, náročnost v normohodinách
Plánování

Plánování

Modul zabezpečuje naplánování výroby dle nasmlouvaných kontraktů a evidovaných objednávek na různé časové intervaly - dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý plán.
Plánování
Hlavním cílem modulu je poskytnou uživateli účinný nástroj pro plánování výroby s využitím vstupů z ostatních modulů nebo subsystémů celého IS, při použití standardních automatických algoritmů a s možností ručních vstupů do procesu plánování založených na zkušenostech pracovníků.

Dlouhodobý plán
 • Marketingový předpoklad prodejnosti jednotlivých vzorů výrobků ve stanoveném období
 • Prognóza na základě prodejnosti v předchozích obdobích (sezónách)
 • Prognóza klíčových kontraktů

Střednědobý plán
 • Uživatelsky volitelná plánovací jednotka (sezóna, pololetí, kvartál nebo měsíc s členěním na týdny nebo dekády)
 • Uživatelsky volitelný zdroj dat pro plánování výroby (v této fázi lze použít data z modulu Nabídky a kontrakty subsystému Obchod nebo modulu objednávky a rezervace subsystému Sklady a MTZ nebo pracovat přímo s výrobními příkazy
 • Rozpis plánované výroby může být až do sortimentu pro jednotlivé vzory výrobků nebo celkový počet jednotek každého vzoru výrobku

Krátkodobý plán
 • Je rozpisem střednědobého plánu pro jednotlivé týdny s členěním na dny, případně pracovní směny
 • Rozpis výroby je vždy do sortimentu jednotlivých vzorů výrobků

Prodejní doklady
 • Slouží k předávání výroby mezi dílnami, případně k naskladnění hotové výroby
 • Automatická funkce pro hromadnou tvorbu prodejních dokladů z plánu výroby

Konfigurace modulu
 • Přiřazení výrobních zařízení jednotlivým dílnám (výrobním stupňům)
 • Určení kapacity jednotlivých dílen
 • Operativní konfigurace parametrů - nemocnost, dovolené, odstávky výrobních zařízení

Číselníky
 • Editace číselníků pro dlouhá, střední a krátká období s uživatelským určením jejich počátků a konců

Tvorba plánů
 • Základní algoritmus plánování na nejužší místo procesu (dílna)
 • Interaktivní zobrazení plánu výroby pro všechny dílny pro zvolené období
 • Automatický rozpis plánované výroby do sortimentu výrobku dle požadavků z výrobních příkazů s ohledem na kapacity dílen
 • Zobrazení celkového počtu jednotek výrobního příkazu a počtu rozplánovaných jednotek pro danou dílnu a konkrétní velikost
 • Možnost operativních ručních změn plánu

Kontroly
 • Ověření průchodnosti plánu přes všechny dílny (výrobní stupně) v průběhu celého výrobního procesu
 • Kontrola na dostupná výrobní zařízení
 • Porovnání možné kapacity výrobních stupňů na požadovanou kapacitu z plánu
 • Kontrola na dostupnost materiálu

Tisky
 • Rozpis střednědobého plánu dle zvoleného období pro jednotlivé dílny (výrobní stupně)
 • Týdenní rozpis výroby z krátkodobého plánu pro jednotlivé dílny
 • Podklady pro objednávání použitých materiálů při výrobě s ohledem na jejich časovou potřebu při výrobě

Sledování výroby

Modul Sledování výroby poskytuje uživateli informace o pohybu výrobního příkazu výrobou, skutečné spotřebě materiálu a práce za výrobní příkaz a vytváří podklady pro zúčtování nedokončené výroby a úkolových mezd sledovaného období. Modul ke své činnosti zejména využívá datové základny naplněné v modulu Technická dokumentace subsystému TEPV.

Sledování výroby

Standardní funkce modulu:

 • Evidence pracovních operací a časů na jednotlivé výrobní příkazy
 • Tisk úkolových a kalkulačních lístků pro jednotlivé výrobní příkazy, výrobní stupně či dílny a pracovníky
 • Evidence materiálu na jednotlivé výrobní příkazy
 • Přidělení materiálu z výrobních příkazů jednotlivým pracovníkům konkrétní dílny, kontrola skutečné spotřeby
 • Přidělování operací ze zpracovávaného výrobního příkazu náležejícího dané dílně konkrétním pracovníkům, možnost korekce výkonu a času
 • Stavová evidence výrobního příkazu na dílně (otevřený pro sklad, otevřený, předaný následujícímu stupni)
 • Datumy kooperací na výrobním příkazu
 • Odváděcí doklad výroby dílny pro jednotlivé výrobní příkazy - sledování předávání nedokončené výroby mezi dílnami
 • Automatické sestavení odváděcího výkazu výroby pro jednotlivé dílny za sledované období na základě skutečně provedených operacích a spotřebovaného materiálů (dle kalkulace nebo skutečnosti)
 • Srovnávací výkaz kalkulované a skutečné spotřeby materiálu
 • Podklad pro zaúčtování nedokončené výroby
 • Podklad pro úkolové mzdy jednotlivých pracovníků na dílně

Pro koho je benefit určen

Pro koho je benefit určen

Proč Benefit+

Vývoj
na míru

25 let
zkušeností

Odborné
poradenství

Komplexní
řešení

Pracovníci Benefitu CZ jsou autory a tvůrci IS benefit 2000 PLUS. Firma Benefit CZ je držitelem zdrojových kódů a licencí vývojových prostředí. Tyto skutečnosti umožňují dopracování dalších speciálních zákaznických modulů a jejich plné začlenění do jádra IS benefit 2000 PLUS v krátké době a za minimálních nákladů zákazníka. Rovněž je možné vytvořit aplikaci pro zákazníka dle jeho požadavků.