Sklad a distribuce

Subsystém Sklady a MTZ IS benefit 2000 PLUS je řešen jako samostatně pracující subsystém s úzkou vazbou na ekonomický, obchodní subsystém a subsystém TEPV. Vede veškerou evidenci zásob na neomezeném počtu skladů, umožňuje evidenci odběratelských objednávek včetně rezervací zásob a tvorbu nákupních objednávek materiálu či zboží.

Hlavní výhody

Evidence zásob

Modul Evidence zásob je základním modulem subsystému SKLADY a MTZ a umožňuje vedení všech zásob v rozdělení na materiály, polotovary, výrobky či zboží. Pro vedení zásob lze zvolit metodu váženého aritmetického průměru (VAP), metodu FIFO nebo metodu pevných cen.

Standardní funkce modulu:

 • Číselník materiálů, polotovarů, zboží, výrobků - rozdělení do uživatelsky definovaných druhů, sledování složení materiálu (výrobku, zboží), velikostní sortiment, čárové kódy pro položku nebo každou položku velikostního sortimentu, všechny údaje pro statistiku INTRASTAT, obrázek položky
 • Neomezený počet skladů, na jednom skladě je možno vést všechny druhy zásob
 • Sledování zásob dle kolekcí, značek, kategorií, druhů typů, řízení zásob podle jakostí a velikostí
 • Skladová karta - automatická tvorba ze zvoleného číselníku zásob nebo při převodce, interaktivní zobrazení stavu zásob ke zvolenému datu (hodině), rekapitulace pohybu zásoby na kartě ke zvolenému okamžiku (příjem, výdej, odběratelská a dodavatelská objednávka, rezervace zásoby), sledování značení skladové zásoby dle dodavatele/odběratele, název položky v češtině i cizích jazycích, tisk skladové karty, sledování označení položky dle jednotlivých dodavatelů zásob
 • Nástroje pro tvorbu inventury, automatická tvorba dokladů pro záměnu položek či zjištěných inventurních rozdílů
 • Systém sledování umístění zásob (paletových míst) na skladě, podpora při vyskladňování
 • Zjištění dostupnosti zásob do položek velikostního sortimentu v libovolném čase
 • Tisk etiket s čárovými kódy
 • Automatické vyskladňování položek na základě výrobních příkazů - subsystém VÝROBA
 • Tvorba převodek
 • Naplnění výdejky na základě příjemky, objednávky
 • Tvorba výdejky na základě rezervací z objednávky
 • Různé varianty tisku dokladů - výdejek, dodacích listů (s cenou, bez ceny, jako daňový doklad), tisk v libovolném jazyce či měně
 • Funkce rychlé tvorby faktury nebo pokladního dokladu z výdejky, hromadná tvorba faktury ze souboru výdejek
 • Automatická tvorba příjemky na základě dodavatelské objednávky
 • Automatická rezervace přijaté zásoby na nevykryté objednávky dle navolených priorit
 • Rozpouštění vícenákladů do skladové ceny dle zvolených kritérií
 • Propojení příjemky s dodavatelskou fakturou, sledování rozdílů
 • Statistika všech typů spotřeby a doplnění zásob
 • Analýza požadavků na materiál a polotovary, předávání podkladů pro generaci objednávek v modulu Nákup
 • Evidence JSD - automatická tvorba JSD na základě příjemek, výdejek, odpis materiálu v režimu aktivního zušlechtění, evidence celního skladu
 • Tvorba a tisk ceníků dle potřeb uživatele, přiřazení ceníku odběratelům, systém "slevníků a slev
 • Inventurní sestavy dle navolených kritérií s možností různého třídění
 • Přehledy o stavu a nabídce zásob, sledování limitů zásob
 • Velké množství přehledů o pohybu zásob, rentabilitě prodeje s možností promítnutí poskytnutých slev
 • Tiskové výstupy či export do MS Excel
 • Přehledy o obratu zásob, sledování dle doby obratu
 • Výměna dokladů se systémem EDI
 • Výkazy pro ASEKOL a EKO-KOM
 • Automatické účtování pohybů na skladě - dle skupiny účtování skladové karty a provedeného pohybu
 • Vnitropodnikové účtování při následném pohybu zásob v rámci firmy
 • Automatická kontrola úplnosti převodů mezi sklady
 • Uživatelsky definovatelný systém stavu dokladů, akce nad dokladem v návaznosti na daný stav, historie změn
 • Realizace propojení na modul Odběratelé a Dodavatelé ekonomického subsystému
 • Propojení na moduly obchodního subsystému
  Objednávky a rezervace

  Objednávky a rezervace

  Tento modul je využíván ve výrobním podniku pro řízení odbytu výrobků a pro sledování požadavků na materiály z výroby a u obchodních firem k evidenci a zpracování objednávek od odběratelů.

  Standardní funkce modulu:

  • Pořízení objednávky od zákazníka do databáze nebo automatické načtení objednávky z internetového objednávkového systému - subsystém Internet (B2B, B2C)
  • Evidence automaticky vygenerované objednávky na výrobky a materiál pro výrobu z modulu Výrobní příkaz
  • Automatická rezervace objednávaných skladových položek, pokud je dostatečné volné množství na skladě
  • Hromadná rezervace objednávek - automatické provedení neuskutečněných rezervací po doplnění volného množství skladových položek na skladě
  • Evidence, tisk a sledování objednávaných zásob do velikostního sortimentu nebo bez sortimentu
  • Sledování plnění konkrétní objednávky
  • Možnost převodu položek mezi objednávkami, vytváření dílčích objednávek z jedné, kopírování objednávek
  • Zjištění dostupnosti zásob při tvorbě objednávky
  • Nástroj pro zrušení rezervací na vybrané skladové položky s možností zvolení časového intervalu předpokládaného data dodání dle objednávky
  • Nástroj pro ruční přerozdělení aktuálního stavu zásob mezi objednávky - průvodce krok po kroku a následně provedení rezervací
  • Nástroj pro hromadnou změnu cen na objednávkách prostřednictvím určení slevy, "slevníku" (jeho aktualizace), jiného ceníku
  • Tisk objednávky - potvrzení zaslané objednávky od odběratele nebo rezervace - použití názvů a značení položek dle odběratele, jazykové mutace objednávek, tisk čárových kódů vlastních nebo odběratele
  • Přehledy objednaného množství (celkem, nevydané, nerezervované) s určením různých kritérií - výběr za odběratele, skladovou položku, období
  • Přehled rozpracovanosti objednávek, rezervovaného množství, výpočet předpokládané marže z objednaného množství
  • Tisková podoba přehledů či export do MS Excel

  Pro koho je benefit určen

  Pro koho je benefit určen

  Proč Benefit+

  Vývoj
  na míru

  25 let
  zkušeností

  Odborné
  poradenství

  Komplexní
  řešení

  Pracovníci Benefitu CZ jsou autory a tvůrci IS benefit 2000 PLUS. Firma Benefit CZ je držitelem zdrojových kódů a licencí vývojových prostředí. Tyto skutečnosti umožňují dopracování dalších speciálních zákaznických modulů a jejich plné začlenění do jádra IS benefit 2000 PLUS v krátké době a za minimálních nákladů zákazníka. Rovněž je možné vytvořit aplikaci pro zákazníka dle jeho požadavků.