Doprava

Součástí informačního systému Benefit 2000 PLUS je řešení pro firmy zabývající se poskytováním služeb v oblasti dopravy. Modul Spedice umožňuje evidenci, plánování a vyúčtování dopravních služeb. Optimalizuje procesy v životním cyklu objednávky na přepravu a snižuje celkové náklady na realizaci.

Hlavní výhody

Evidence objednávek od zákazníků

Základní informace o požadované přepravě:

 • Evidence zákazníků, kontrola DIČ
 • Informace o splatnosti a cena přepravy
 • Přehled požadovaných adres a termínů nakládek a vykládek
Základní informace o požadované přepravě:
Evidence objednávek pro dopravce
 • Evidence dopravců
 • Propojení s objednávkou od zákazníka
 • Informace o splatnosti a cena přepravy pro dopravce

Přehled provizí dispečerů
Evidence objednávek od zákazníků a objednávek pro dopravce nabízí různé pohledy na vyhodnocení rentability jednotlivých přeprav. Vyhodnocení práce jednotlivých dispečerů - evidence provizí, které lze použít pro následné odměňování pracovníků. V neposlední řadě je zajímavá i informace o objemu přeprav přijatých od jednotlivých zákazníků nebo množství a hodnota přeprav, které byly disponovány jednotlivými dopravci.

Evidence faktur
Faktury lze rozdělit do více druhů.

 • Faktury za dopravu tuzemsko
 • Doprava evropská unie
 • Doprava mimo EU
 • Ostatní
Automatická tvorba faktur Při vystavování faktur lze použít funkci, která automaticky naplní již jednou zaevidované informace na objednávce od zákazníka, jako je cena, splatnost, místa nakládky a vykládky...
Evidence objednávek pro dopravce

Úhrady faktur
Systém Benefit 2000 Plus podporuje všechny známé možnosti úhrady faktur. (Hotově, Převodem, Zápočtem, Účetním dokladem ...)

Načítání úhrad z elektronických výpisů
Pro úhrady bankou je možno použít automatické načítání výpisů z internetového bankovnictví. Úhrady jsou automaticky párovány na vydané nebo přijaté faktury. Informace o úhradách faktur jsou v systému vždy aktuální

Účetní evidence a automatická tvorba účetních dokladů
Prvotní doklady (faktury), které vstupují do účetní evidence, jsou rozděleny do druhů. Pro jednotlivé druhy jsou definovány způsoby účtování. Zaúčtovat doklady lze hromadně a není nutné se věnovat každému prvotnímu dokladu.

Součástí informačního systému Benefit 2000 Plus je výstup pro daňový portál
 • Souhrnné hlášení
 • Výkaz DPH

Pro koho je benefit určen

Pro koho je benefit určen

Proč Benefit+

Vývoj
na míru

25 let
zkušeností

Odborné
poradenství

Komplexní
řešení

Pracovníci Benefitu CZ jsou autory a tvůrci IS benefit 2000 PLUS. Firma Benefit CZ je držitelem zdrojových kódů a licencí vývojových prostředí. Tyto skutečnosti umožňují dopracování dalších speciálních zákaznických modulů a jejich plné začlenění do jádra IS benefit 2000 PLUS v krátké době a za minimálních nákladů zákazníka. Rovněž je možné vytvořit aplikaci pro zákazníka dle jeho požadavků.