B2B a B2C eshopy

Umožňují dealerům či obchodním organizacím tvořit předběžné a konečné objednávky na nabízenou produkci či zboží - tzv. B2B internetové aplikace. Subsystém B2B je koncipován tak, aby jeho vzhled mohl být web designérem přizpůsoben firemním HTML stránkám. Umožňuje konečným zákazníkům uživatele systému objednávat jeho produkci prostřednictvím internetu.

Hlavní výhody

B2B systém je konfigurovatelný provozovatelem zejména v následujících oblastech

B2B systém je konfigurovatelný provozovatelem zejména v následujících oblastech
 • Nastavení celého subsystému z hlediska jeho obsahu a rozsahu prezentace uživatelům.
 • Evidence a správa uživatelů (obchodních partnerů) systému (B2B) s možností definice přístupu do zvolených oblastí systému a zařazení do uživatelsky vytvořených skupin, které mohou mít přidělen konkrétní ceník a upřesněny podmínky pro zobrazování množství nabízených zásob na skladech provozovatele.
 • Definice skladů, jejichž zásoby jsou prostřednictvím aplikace nabízeny k prodeji a určení pohybů, ve kterých se budou vytvořené objednávky evidovat.
 • Nastavení ceníkové hierarchie - ceny přidělené partnerům, skupinám uživatelů, skladům - např. pro výprodejový sklad, možnost odečtu přidělených slev z nabízených prodejních cen v rámci systému "slevníků" evidovaných ve skladovém systému.
 • Definice textů, které se zobrazují ve všech nabídkách systému.
 • Uživatelská kategorizace prodávaného sortimentu z pohledu již vytvořeného členění ve skladovém systému - kategorie, značky, kolekce druhy, typy skladových zásob - volitelné zahrnutí do systému B2B.
 • Vytvoření nového členění sortimentu dle obchodního hlediska tzv. obchodní kategorizace.
 • Správa obchodních sdělení uživatelům prostřednictvím aplikace - tzv. Novinky.
 • Sledování uskutečněných přístupů do aplikace.
 • Možnost prohlížení zaevidovaných položek v "nákupní košíku" o všech uživatelů systému, ze kterých ještě nebyly vytvořeny objednávky - možnost exportu do formátu XLS.
Uživatel má po přihlášení do systému (pod svým uživatelským jménem a heslem) k dispozici následující funkce

Uživatel má po přihlášení do systému (pod svým uživatelským jménem a heslem) k dispozici následující funkce

 • Zobrazení evidovaných údajů o uživateli, počet neuhrazených faktur a faktur po splatnosti v celkové hodnotě.
 • Počet otevřených objednávek a reklamací.
 • Výběr z nabízeného aktuálního, výprodejového sortimentu a speciální nabídky - včetně velikosti, případně barvy, uložení do "nákupního košíku".
 • Správa nákupního košíku, možnost ponechání naplněného nákupního košíku pro příští přihlášení, tisk obsahu košíku.
 • Vytvoření objednávky s určením způsobu platby, dopravy, data požadovaného dodání.
 • Tvorba tzv. "předobjednávek" - v části B2B - objednávání budoucí kolekce - určení požadovaného množství zboží k dodání s upřesňováním termínů dodání - definice vlastností předobjednávek probíhá v modulu OBJEDNÁVKY a REZERVACE - a jde zde o rozčlenění nabízeného sortimentu do skupin a jejich pojmenování, přiřazení konkrétních položek sortimentu do skupin, určení pořadí položek ve formuláři, určení termínů možného dodání, výběr uživatelů, kterým budou předobjednávky nabízeny.
 • Přehled objednávek - možnost zobrazení všech objednávek nebo jen za zvolené období, detail
  a tisk objednávky, informace o rezervovaném množství a množství, které zbývá z objednávky dodat.
 • Přehled faktur - přehled faktur vystavených uživateli za zvolený časový interval se zobrazením aktuálního stavu dluhu, možnost tisku faktury.
 • Přehled reklamací - přehled evidovaných reklamací, které uplatnil uživatel na dodané výrobky či zboží se zobrazením stavu vyřízení reklamace - možnost detailu a tisku reklamačního protokolu.
E-shop (B2C)

Umožňuje konečným zákazníkům uživatele systému objednávat jeho produkci prostřednictvím internetu tzv. B2C (business to customer) aplikace.

Umožňuje konečným zákazníkům uživatele systému objednávat jeho produkci prostřednictvím internetu tzv. B2C (business to customer) aplikace.

Uživatel po přihlášení do systému (pod svým uživatelským jménem a heslem) má k dispozici následující funkce:

 • zobrazení evidovaných údajů o uživateli
 • výběr z nabízeného aktuálního, výprodejového sortimentu a speciální nabídky - včetně velikosti,
  případně barvy, uložení do "nákupního košíku",
 • správa nákupního košíku, možnost ponechání naplněného nákupního košíku pro příští přihlášení,
  tisk obsahu košíku,
 • vytvoření objednávky s určením způsobu platby, dopravy, data požadovaného dodání,
 • přehled objednávek - možnost zobrazení všech objednávek nebo jen za zvolené období, detail
  a tisk objednávky, informace o rezervovaném množství a množství, které zbývá z objednávky dodat,
 • přehled faktur - přehled faktur vystavených uživateli za zvolený časový interval se zobrazením
  aktuálního stavu dluhu, možnost tisku faktury

Pro koho je benefit určen

Pro koho je benefit určen

Proč Benefit+

Vývoj
na míru

25 let
zkušeností

Odborné
poradenství

Komplexní
řešení

Pracovníci Benefitu CZ jsou autory a tvůrci IS benefit 2000 PLUS. Firma Benefit CZ je držitelem zdrojových kódů a licencí vývojových prostředí. Tyto skutečnosti umožňují dopracování dalších speciálních zákaznických modulů a jejich plné začlenění do jádra IS benefit 2000 PLUS v krátké době a za minimálních nákladů zákazníka. Rovněž je možné vytvořit aplikaci pro zákazníka dle jeho požadavků.