Integrace

Pracovníci Benefitu CZ jsou autory a tvůrci IS benefit 2000 PLUS. Firma Benefit CZ je držitelem zdrojových kódů a licencí vývojových prostředí. Tyto skutečnosti umožňují dopracování dalších speciálních zákaznických modulů a jejich plné začlenění do jádra IS benefit 2000 PLUS v krátké době a za minimálních nákladů zákazníka. Rovněž je možné vytvořit aplikaci pro zákazníka dle jeho požadavků.

Hlavní výhody

B2B systému je konfigurovatelný provozovatelem zejména v následujících oblastech
 • Nastavení celého subsystému z hlediska jeho obsahu a rozsahu prezentace uživatelům.
 • Evidence a správa uživatelů (obchodních partnerů) systému (B2B) s možností definice přístupu do zvolených oblastí systému a zařazení do uživatelsky vytvořených skupin, které mohou mít přidělen konkrétní ceník a upřesněny podmínky pro zobrazování množství nabízených zásob na skladech provozovatele.
 • Definice skladů, jejichž zásoby jsou prostřednictvím aplikace nabízeny k prodeji a určení pohybů, ve kterých se budou vytvořené objednávky evidovat.
 • Nastavení ceníkové hierarchie - ceny přidělené partnerům, skupinám uživatelů, skladům - např. pro výprodejový sklad, možnost odečtu přidělených slev z nabízených prodejních cen v rámci systému "slevníků" evidovaných ve skladovém systému.
 • Definice textů, které se zobrazují ve všech nabídkách systému.
 • Uživatelská kategorizace prodávaného sortimentu z pohledu již vytvořeného členění ve skladovém systému - kategorie, značky, kolekce druhy, typy skladových zásob - volitelné zahrnutí do systému B2B.
 • Vytvoření nového členění sortimentu dle obchodního hlediska tzv. obchodní kategorizace.
 • Správa obchodních sdělení uživatelům prostřednictvím aplikace - tzv. Novinky.
 • Sledování uskutečněných přístupů do aplikace.
 • Možnost prohlížení zaevidovaných položek v "nákupní košíku" o všech uživatelů systému, ze kterých ještě nebyly vytvořeny objednávky - možnost exportu do formátu XLS.
Uživatel má po přihlášení do systému (pod svým uživatelským jménem a heslem) k dispozici následující funkce
 • Zobrazení evidovaných údajů o uživateli, počet neuhrazených faktur a faktur po splatnosti v celkové hodnotě.
 • Počet otevřených objednávek a reklamací.
 • Výběr z nabízeného aktuálního, výprodejového sortimentu a speciální nabídky - včetně velikosti, případně barvy, uložení do "nákupního košíku".
 • Správa nákupního košíku, možnost ponechání naplněného nákupního košíku pro příští přihlášení, tisk obsahu košíku.
 • Vytvoření objednávky s určením způsobu platby, dopravy, data požadovaného dodání.
 • Tvorba tzv. "předobjednávek" - v části B2B - objednávání budoucí kolekce - určení požadovaného množství zboží k dodání s upřesňováním termínů dodání - definice vlastností předobjednávek probíhá v modulu OBJEDNÁVKY a REZERVACE - a jde zde o rozčlenění nabízeného sortimentu do skupin a jejich pojmenování, přiřazení konkrétních položek sortimentu do skupin, určení pořadí položek ve formuláři, určení termínů možného dodání, výběr uživatelů, kterým budou předobjednávky nabízeny.
 • Přehled objednávek - možnost zobrazení všech objednávek nebo jen za zvolené období, detail
  a tisk objednávky, informace o rezervovaném množství a množství, které zbývá z objednávky dodat.
 • Přehled faktur - přehled faktur vystavených uživateli za zvolený časový interval se zobrazením aktuálního stavu dluhu, možnost tisku faktury.
 • Přehled reklamací - přehled evidovaných reklamací, které uplatnil uživatel na dodané výrobky či zboží se zobrazením stavu vyřízení reklamace - možnost detailu a tisku reklamačního protokolu.

Pro koho je benefit určen

Pro koho je benefit určen

Proč Benefit+

Vývoj
na míru

25 let
zkušeností

Odborné
poradenství

Komplexní
řešení

Pracovníci Benefitu CZ jsou autory a tvůrci IS benefit 2000 PLUS. Firma Benefit CZ je držitelem zdrojových kódů a licencí vývojových prostředí. Tyto skutečnosti umožňují dopracování dalších speciálních zákaznických modulů a jejich plné začlenění do jádra IS benefit 2000 PLUS v krátké době a za minimálních nákladů zákazníka. Rovněž je možné vytvořit aplikaci pro zákazníka dle jeho požadavků.