Sklady a MTZ

Subsystém Sklady a MTZ je řešen jako samostatně pracující subsystém s úzkou vazbou na ekonomický, obchodní subsystém a subsystém TEPV. Vede veškerou evidenci zásob na neomezeném počtu skladů, umožňuje evidenci odběratelských objednávek včetně rezervací zásob a tvorbu nákupních objednávek materiálu či zboží.

Jednou z hlavních předností systému benefit 2000 PLUS je jeho schopnost implementace v odvětvích, kde je potřeba pracovat s různými variantami jedné skladové položky tzv. sortimentem (oděvní, textilní, obuvnické firmy, velkoobchody apod.) Sortimenty jednotlivých položek si může uživatel definovat sám prostřednictvím konfigurace systému. Sortiment může být tvořen jednou nebo více vlastnostmi výrobku, zboží nebo materiálu. Pro obuv jsou to například velikost a jakost, pro oděvy velikost a barva nebo např. jednoduché značení S, M, L, XL, XXL.