Internet

Součástí informačního systému benefit 2000 PLUS je rovněž subsystém INTERNET.

Subsystém INTERNET obsahuje moduly:

Celý systém pracuje on-line nad databází skladového a ekonomického subsystému benefit 2000 Plus a tím umožňuje práci s aktuálními daty. Zobrazované fotografie nabízeného sortimentu mohou být uloženy buď přímo v databázi systému, nebo v libovolném úložišti dat.