Facility Management

Subsystém Facility Management informačního systému benefit 2000 PLUS je určen firmám (úřadům státní správy), které disponují či spravují větší množství nemovitého majetku nebo se zabývají facility managementem formou outsourcingu a mají  potřebu vést o nemovitostech podrobnou evidenci.

Všechny moduly jsou plně integrovány s dostupnými datovými zdroji vně společnosti - např. Katastr nemovitostí, Územně-identifikační registr adres, CCS apod.