Ekonomika

Subsystém Ekonomika obsahuje všechny činnosti a funkce potřebné pro pořízení a sledování prvotních účetních dokladů vznikajících v tomto subsystému i přicházejících do subsystému  z jiných částí informačního systému. Tyto informace jsou po zpracování následně promítnuty v soustavě podvojného účetnictví.

Pro potřeby managementu, vlastníků firmy nebo pro orgány státní správy je možno vytvořit celou řadu výstupních sestav, hodnocení hospodaření celého podniku i jeho jednotlivých částí, hodnocení efektivity realizovaných zakázek apod.. Ekonomický subsystém   je vytvořen ve spolupráci s auditory a daňovými poradci, splňuje všechny nároky legislativy a je v souladu s tradičními účetními postupy.

Je kladen důraz na maximální jednoduchost obsluhy, přehlednost a návaznost jednotlivých operací.

Logika a vazby spojující jednotlivé moduly jsou velmi přehledné a zapamatovatelné, s jednotlivými moduly tak může pracovat i pracovník, který nemá hluboké účetní znalosti.