Novinky v DPH v oblasti elektronického obchodování od 1.7.2021

Změny v oblasti DPH platné od 1.7.2021 se týkají především subjektů, kteří provozují e-shopy a zasílají zboží koncovým zákazníkům v rámci EU. Přestože novela zákona o DPH ještě nebyla schválena, je nutné se do té doby řídit evropskou směrnicí. Konkrétně směrnice Rady (EU) 2017/2455, směrnice Rady (EU) 2019/1995 a prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/2026.

Novela zákona o DPH přináší změny v zasílání zboží koncovým spotřebitelům mezi členskými státy EU.
Pojem zasílání zboží bude nahrazen pojmem prodej zboží na dálku.

Zároveň se mění pravidla pro určení, ve kterém členském státě dodavatel zdaňuje zasílání zboží, resp. prodej zboží
na dálku. Typickým příkladem prodeje zboží na dálku (dříve zasílání zboží) je prodej zboží přes e-shopy
z České republiky koncovým zákazníkům do EU.

 

Prahová hodnota (hranice, limit)

Dojde ke zrušení stávajících prahových hodnot pro uplatnění DPH příslušného státu EU a zavedení podstatně nižší
prahové hodnoty, po jejímž překročení bude nutné odvádět při zasílání zboží DPH jiného členského státu
(při zasílání na Slovensko slovenskou DPH, do Německa německou DPH atd.).

Od 1.7.2021 je stanovena nová hranice, která činí v úhrnu 10.000 EUR za všechny jiné členské státy dohromady.
Je brána ve výši bez daně za aktuální kalendářní rok nebo bezprostředně přecházející rok.

Pokud dojde k překročení limitu, zdaňuje se zasílání zboží v členském státě, ve kterém se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání.

Pokud limit překročen není, podléhá zasílání zboží DPH v členském státě, kde dochází k zahájení přepravy
nebo odeslání zboží.

 

Legislativa

Novela zákona o DPH je dosud v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 867) a řada věcí tak není dosud zcela dořešená. Finanční správa v informaci ze dne 21.6.2021 potvrdila použití změn od 1.7.2021.
Více informací zde https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss/zakladni-informace-oss/Nova-pravidla-v-oblasti-DPH-od-01072021

 

Možnosti odvodu DPH při překročení limitu

  1. OSS - DPH jiného členského státu je možné odvádět zjednodušeně v ČR prostřednictvím tzv. one-stop-shopu (OSS).
  2. Registrace a odvod DPH v každém členském státě spotřeby, kde je dodáno zboží nebo poskytnuta služba.

 

Benefit CZ na těchto změnách pilně pracuje a to jak po stránce úprav v e-shopech (B2C), tak po stránce úprav
v jednotlivých modulech IS benefit 2000 PLUS.