Nejčastější chyby v kontrolním hlášení

V návaznosti na opakující se dotazy k vyplnění kontrolního hlášení jsme pro vás sepsali 10 nejčastějších chyb a dotazů, se kterými se pravidelně setkáváme.

1. Neplatné DIČ

Vyhledáme v číselníku partnerů záznam konkrétního partnera s neplatným DIČ - zvolíme záložku DIČ a vybereme jednu z následujících oprav:

 • Buď je špatně nastavená platnost DIČ - faktura byla vystavena dříve než je datum platnosti od.
 • Takto nastavený datum stačí posunout tak, aby zahrnul i datum vystavení faktury.

  KH_platnost
 • Nebo je před DIČ CZxxx mezera. - Tuto mezeru stačí smazat.

  KH_Mezera


2. Sekce A2 - nezahrne přijatou zahraniční fakturu

 • V případě, že máme správně zvolené daně pro zahraniční operace a přesto se faktura v KH nezobrazí, pak je třeba zkontrolovat záznam v číselníku partnerů. Na hlavičce záznamu zkontrolujeme nastavení země partnera. Pokud je nastaveno CZ, je nutno změnit na zemi, ke které partner přísluší.

  KH_Zahr. partner


3. Chybějící DIČ na odběralské faktuře

 • Sekce A.4. - Uvedeno chybné číslo DIČ - DIČ není uvedeno. V předmětném období existuje platné DIČ.
  V tomto případě není vyplněno DIČ na hlavičce odběratelské faktury.


  4. Vyplněné DIČ u neplátce DPH
 • Do faktury se doplní DIČ, přitom se jedná o partnera, který nemá DIČ. V číselníku partnerů - záložka DIČ - bývá vyplněno třeba jen CZ, ale většinou nelze smazat.
 • Nastavit platnost do 31.12.2015.
 • Jedná se o partnery, kteří nemají platné DIČ - např. koncoví zákazníci - a částka na faktuře by přesáhla 10tis. Taková faktura by se zařadila do sekce A4 místo A5, jelikož systém kontroluje především platnost uvedeného DIČ.


5. Dodavatelská faktura se nezahrne do kontrolního hlášení

 • V případě, že se jedná o neplátce DPH, tak je vše v pořádku.
 • Pokud se jedná o plátce DPH, pak je pravděpodobně špatně nastavená platnost DIČ u partnera a zároveň neuvedení DIČ na hlavičce dodavatelské faktury. DIČ je tedy pro datum vystavení faktury neplatné, není uvedeno na faktuře a partner tak působí jako neplátce. Proto není zahrnuto v kontrolním hlášení.   

6. Zaplacené zálohy a přijaté daňové doklady

 • Pokud na zálohové faktuře uvedeme DPH, pak po připsání úhrady se faktura zařadí do příslušného daňového období v daňovém přiznání k DPH i v kontrolním hlášení.
 • V momentě, kdy přijde vyúčtovací faktura, bude po spárování ZF a vyúčtovací faktury záloha odečtena
  a do DAP DPH a KH půjde zůstatková hodnota po odečtení zálohy.

 • Př.
  • Záloha 16002 - daňový doklad (DD) s DUZP 20.1.2016 (většinou datum přijetí platby), datum přijetí DD 21.1.2016 - KH 01/2016, sekce B3 - pod 10.tis.
  • Záloha 16003 - daňový doklad s DUZP 20.2.2016, datum přijetí DD 21.2.2016 - KH 02/2016, sekce B2
  • Záloha 16004 - daňový doklad s DUZP 20.3.2016, datum přijetí DD 23.3.2016 - KH 03/2016, sekce B2
  • Vyúčtovací faktura 1610054 - DUZP 31.3.2016, datum přijetí 2.4.2016 - KH 04/2016, sekce B2 podle zbývající částky k úhradě, po úhradách zálohami - v tomto případě 25.070,-.

   KH_Zálohy

 • V případě, že budeme nárok na odpočet uplatňovat až v den obdržení vyúčtovací faktury, postup je následující:
 • POZOR!! Nelze uplatnit jedním řádkem dle vyúčtovací faktury, ale dle jednotlivých obdržených daňových dokladů!
  • Datum přijetí 2.4.2016 - daňové období 04/2016. DUZP uvedeme dle jednotlivých daňových dokladů.

1) DD 1690002 => DUZP 20.1.2016, sekce B3, KH 04/2016
2) DD 1690003 => DUZP 20.2.2016, sekce B2, KH 04/2016
3) DD 1690004 => DUZP 20.3.2016, sekce B2, KH 04/2016
3) DD 1610032 => DUZP 31.3.2016, sekce B3, KH 04/2016


7. Přenesená daňová povinnost

 • Přijaté faktury v režimu přenesené daňové povinnosti je nutné zařadit do období dle DUZP!! Nikoliv podle data přijetí. V případě, že je DUZP 25.2.2016 a datum přijetí 30.3.2016, fakturu zařadíme do daňového období 02/2016 dle DUZP, musíme podat dodatečné daňové přiznání (v případě, že jsme měsíční plátci) a následné kontrolní hlášení za 02/2016.

  KH_DUZP


8. Faktury vystavené do EU

 • Faktury vystavené do EU plátcům DPH do kontrolního hlášení vůbec nespadají. Jsou pro ně určeny
  kolonky 20 a 21 DAP DPH a Souhrnné hlášení.
 • Faktury vystavené do EU neplátcům (občanům, firmám bez DIČ) do limitu dané země - vystavujeme s českou DPH - ř. 1 a 2 DAP DPH a KH sekce A5 bez ohledu na limit 10.000,-.
 • Dodání zboží do EU neplátcům tzv. „zasílání zboží" nad limit dané země - nutná registrace k dph v dané zemi, kolonka 24 DAP DPH.    


9. Chybí některý z důležitých údaje na hlavičce Kontrolního hlášení

 • Pokud chybí některý z povinných údajů na hlavičce kontrolního hlášení, tak vám systém nedovolí sestavit kontrolního hlášení do formátu xml (nejčastěji Typ daňového subjektu, nebo chybějící údaje o finančním úřadu).


10. Chybně uvedené kódy pro finanční úřad (nejen v kontrolním hlášení).

 • Daňový portál nepracuje při importu datového souboru (.xml) s oficiálním číselníkem FÚ, je nutné zadávat
  v modulu Výkazy jinou hodnotu čísla - kód - FÚ a to dle již zveřejněného číselníku finančních úřadů a územních
  pracovišť, který naleznete na našich stránkách v sekci Podpora. Pokud neopravíte v modulu Výkazy, pak vás
  na tuto chybu upozorní po nahrání xml souboru aplikace EPO.
 • Z výše uvedeného vyplývá, že je důležité kontrolovat především:
  • platnost DIČ partnerů,
  • vyplněné DIČ na hlavičce faktury,
  • správně zvolenou daň, která svým nastavení odpovídá zařazení do kontrolního hlášení.