Elektronická evidence tržeb (EET)

Zákon o EET vyšel 13.4.2016 ve Sbírce zákonů jako „zákon o evidenci tržeb č. 112/2016.“ Účinnost zákona, tedy den, kdy mají první firmy povinnost elektronicky odesílat přehled o svých tržbách je od 1.12.2016.

Od 1. září mají podnikatelé možnost žádat o přidělení tzv. autentizačních údajů, které jsou pro evidenci tržeb nezbytné.

Zavádění EET bude postupné, nejprve pro ubytovací a stravovací služby, následně od 1.3.2017 pro velkoobchod
a maloobchod, poté ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi a to od 1.3.2018 a nakonec od 1.6.2018. vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Evidovat se budou platby v hotovosti včetně prostředků představujících peníze (žetony, kupony), platby kartou
či jiným elektronickým prostředkem (např. PayPal) a platby stravenkami nebo šeky. Evidovat se budou např. také započtené kauce.

Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa evidenci podléhat nebudou.

Průběh online evidence tržeb:

  1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě
   (prostřednictvím pokladního či jiného zařízení).
  2. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky
  3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu).
  4. Zákazník převezme účtenku (ale není to jeho povinnost).
  5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy.

V současné době pro vás připravujeme nové funkce IS benefit 2000 PLUS, které zajistí komfortní evidování tržeb a které budou součástí pravidelného upgradu spolu s dalšími užitečnými funkcemi a úpravami. Upgrade proběhne postupně během prosince 2016/ledna 2017.