Daňový balíček 2021

Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí několik změn v rámci Daňového balíčku 2021. Přinášíme vám přehled nejdůležitějších změn.

Přehled nejdůležitějších změn v daňovém balíčku pro rok 2021

Změny v dani z příjmu

 • zrušení superhrubé mzdy spolu se zavedením progresivní sazby daně - 15% sazby daně se uplatní
  do 48násobku průměrné mzdy a 23% sazba se uplatní u základu daně nad 48násobek průměrné mzdy,
 • zvýšení slevy na poplatníka o 3.000 Kč pro rok 2021, tj. na 27.840 Kč,
  a o další 3.000 Kč pro rok 2022,tj. na 30.840 Kč,
 • stravenkový paušál – peněžní forma příspěvku na stravování s využitím daňové podpory
  (uplatní se již za leden 2021),
 • změny v oblasti odpisování dlouhodobého majetku – o těchto změnách jsme informovali v samostatném článku o Mimořádných odpisech.

Změny v DPH

 • V rámci DPH došlo k přeřazení recyklace odpadu do 15% sazby DPH.

Odložení EET

 • Od nového roku až do 31. prosince 2022 platí odklad povinnosti evidovat tržby.
 • Odklad se týká všech čtyř vln EET, nicméně tržby je možné i nadále evidovat elektronicky, a to dobrovolně.

Ostatní změny

 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.
 • Prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let.
 • Zvýšení základní sazby minimální mzdy o 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc.
 • Zavedení paušální daně pro OSVČ.
 • Součástí daňového balíčku 2021 je také např. zavedení zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin obchodním rejstříku prostřednictví přiznání k dani z příjmů právnických osob
  (poprvé se bude týkat účetní závěrky za rok 2021).