O firmě

Společnost Benefit CZ, s. r. o. vznikla v roce 1998. Její činnost navazuje na tradici firmy Benefit, spol. s. r. o. působící na poli poskytování informačních systémů již od roku 1990. Firemní tým se skládá z 12 zaměstnanců s průměrným věkem kolem 30 let. Většina z nich je vysokoškolsky vzdělána, ostatní jsou považováni za zkušené, nadané a zručné pracovníky. Management má vysokoškolské vzdělání technického, ekonomického a manažerského směru a zkušenosti z podnikání.

Veškeré aktivity firmy jsou zaměřeny k jejímu hlavnímu cíli - poskytnout svým zákazníkům komplexní řešení informačních technologií a širokou škálu potřebných služeb. Poskytované systémy a technologie se mohou uplatnit zejména ve středních a větších průmyslových podnicích, v maloobchodě i velkoobchodě. Podle požadavků zákazníků jsou s využitím nejmodernějších metod a poznatků připravovány originální softwarové aplikace a další služby v oboru informačních technologií.

Firma se snaží orientovat se na střední a větší podniky s velikým objemem zpracovávaných dat. Toto se projevuje především ve firmách se složitým sortimentním řízením (obuvnické a oděvní) a velkým počtem zpracovávaných dokladů (distribuční).

Reference

Našimi zákazníky jsou firmy zastupující široké spektrum podnikatelských aktivit. Mnozí naši zákazníci jsou zařazeni do první stovky největších českých firem, jsou významnými exportéry nebo jsou považováni za nejdůležitější výrobní podniky ve svém regionu.

Produkty